Bạn đang xem sản phẩm danh mục Saigon Petro

Bình gas Saigon Petro là sản phẩm của Công ty TNHH một thành viên Dầu khí thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Petro Co.,Ltd.). Là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, Đại diện chủ sở hữu là Văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.
✓ Bình gas chất lượng, an toàn ✓ Gas nhập khẩu, lửa xanh.

-12%
Được xếp hạng 0 5 sao
428.000 378.000
1900 2244